اطلاعات ویزا - آرژانتین

نوع ویزا : توریستی
زمان تحویل : 22 روز
مدت اعتبار : 3 ماه
مدارک :  
توريستي و تجاري: گذرنامه + 2 قطعه عکس 3 در 4 +ترجمه شناسنامه + ترجمه پرینت+ حساب بانکی +فتو کپی شناسنامه و کارت ملی +اصل بلیط + رزرو توجه : ترجمه مدارک با مهر دادگستری باید موجود باشد.
درخواست