اطلاعات ویزا - اسلواکی

نوع ویزا : توریستی
زمان تحویل : 14 روز
مدت اعتبار : 30 روز
مدارک :  
مدارک: 1- گذرنامه امضا شده و معتبر با بیش از 6 ماه اعتبار 2- فرم درخواست روادید جمهوری اسلواکی که بایستی به طور خوانا و با حروف بزرگ انگلیسی پر و یا تایپ شده و به امضای متقاضی برسد. فرم¬های ناخوانا و ناقص پذیرفته نمی¬شوند. 3- 2 قطعه عکس 4×3 که باید در صفحات اول و دوم فرم درخواست چسبانده شود (صفحه سوم بدون عکس می¬باشد) تبصره1- فرم درخواست جهت ثبت ورود خارجیان به جمهوری اسلواک مورد استفاده قرار می¬گیرد. لذا فرم درخواست تأیید شده به عنوان بخشی از روادید جمهوری اسلواک محسوب می¬گردد که دارنده باید هنگام ورود به اسلواکی به همراه داشته باشد. تبصره2- کلیه متقاضیان روادید ترانزیت دو سره بایستی دوسری فرم درخواست روادید که در هر کدام فقط در صفحه دوم آن عکس الصاق شده باشد، تحویل بدهند. (این تبصره شامل متقاضیان روادید ترانزیت یکسره نمی¬شود) جهانگردی و بازدید: (شخصی، بازرگانی، نمایشگاه بین¬المللی، سمینار و غیره) 1- رسید رزرو هتل (تأیید کتبی مبنی بر رزرو هتل و پرداخت هزینه آن از طریق آژانس جهانگردی SATUR) یا اصل دعوتنامه رسمی که مورد تأیید و ممهور به مهر اداره پلیس منطقه مربوطه در جمهوری اسلواک باشد. 2- بلیت رفت و برگشت معتبر و تأیید شده OK هوایی یا زمینی (هواپیما، قطار یا اتوبوس) ترانزیت: متقاضیان روادید ترانزیت مربوط به شرکت¬های حمل و نقل می¬تواند درخواست روادید ترانزیت مکرر بنمایند. 1- روادید کشور مقصد همچنین روادید تمام کشورهای واقع بین جمهوری اسلواک و کشور مقصد. 2- معرفی نامۀ رسمی به زبان انگلیسی از مدیریت شرکت حمل و نقل که می¬بایست شامل اطلاعات ذیل باشد: مشخصات کامل راننده، شمارۀ گذرنامه، شمارۀ ترانزیت خودرو و نوع روادید ترانزیت درخواستی 3- رانندگانی که قصد تخلیه بار در کشور اسلواک را دارند، باید اصل carnet و یا کپی از CMR همراه با مدارک دیگر تحویل دهند. تحصیلی: 1- پذیرش رسمی از دانشگاه یا مؤسسه مربوطه در اسلواک، متقاضیان می¬بایست درخواست خود را به همراه دیگر مدارک مورد نیاز طبق شرایط ذکر شده به سفارت تحویل نمایند. 2- در صورت دارا بودن بورسیه دولتی، باید یادداشت رسمی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارایه گردد. در سایر موارد مانند درخواست ملیت¬های خارجی برای کسب مجوز اقامت کوتاه مدت، بلندمدت و دایمی (دانشجویی، بازرگانی و غیره) در جمهوری اسلواک، درخواست¬های مربوطه باید از طریق سفارت جمهوری اسلواک در تهران ارایه شوند. این رویه طبق مقررات قانون شورای ملی جمهوری اسلامی در مورد اقامت خارجیان در جمهوری اسلواک از 9 مارس 1995 رعایت می¬گردد. این قانون از تاریخ 1 ژوییه 1995 قابل اجرا می¬باشد.
درخواست