نوع ویزا : توریستی
زمان تحویل : 7 روز
مدت اعتبار : 90 روز
مدارک :  
ویزای انفرادی : ◦مدت خروج : حداکثر 3 ماه ◦مدت اقامت : حداکثر 1 ماه ◦اجازه ی خروج : فقط 1 بار و غیر قابل تمدید مدارک لازم ویزای انفرادی: • اصل گذرنامه ( حداقل 6 ماه اعتبار) • دو قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه روشن
درخواست