نوع ویزا : توریستی
زمان تحویل : 14 روز
مدت اعتبار : 30روز
مدارک :  
مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا: اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور. دو قطعه عکس 4در6، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی. پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت نیاز. کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن. گواهی اشتغال به کار متغاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن. تاییدیه رزرو اقامت هتل در قبرس. گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن (در صورت اقامت دایم متقاضی در خارج از ایران اظهارنامه امضا شده می بایست ارایه داده شود). بلیط رفت و برگشت (دو طرفه) به نام متقاضی. عکس ها نباید اسکن شده باشند.
درخواست