نوع ویزا : توریستی
زمان تحویل : 15 روز
مدت اعتبار : 30 روز
مدارک :  
سند مالکیت + پرینت حساب بانکی + اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس+ گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب + اصل و کپی شناسنامه (حضور مسافر در روز سفارت الزامی است) توجه داشته باشید تمام مدارک باید ترجمه شده به زبان انگلیسی باشد.
درخواست