نوع ویزا : توریستی
زمان تحویل : 1 ماه
مدت اعتبار : 30 روز
مدارک :  
اخذ ویزای هلند توضيح فارسي : مدارک لازم : * اصل گذرنامه معتبر امضاء شده با 7 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور. *فتوکپي از صفحات 1-9 (گذرنامه هاي قبلي) يا 1-5 (گذرنامه هاي جديد) و ويزاهاي 3سال گذشته. *فتوکپي از صفحات مشخصات و اعتباري گذرنامه براي بخش فروش. *اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر. *براي افراد همراه (همسر و فرزندان) بايد فرم ويزاي جداگانه با امضاء فرستاده شود. *تکميل فرم مشخصات فردي (به طور کامل ) *2 قطعه عکس 5/4 x 5/3 رنگي زمينه سفيد از رو به رو. *ترجمه انگلیسی و فتوکپي شناسنامه صفحه 1-2. *ترجمه انگلیسی روزنامه رسمي، گواهي اشتغال به کار، پروانه کسب اتحاديه، گواهي اشتغال به تحصيل،گواهي بازنشستگی... *در گواهی اشتغال به کار و گواهي اشتغال به تحصيل حتما بايد نام مسافر و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد. *کسانی که فقط گواهی شغلی ارائه می دهند لیست 6 ماهه گذشته بیمه با مهر و امضاء الزامی است. *برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصيل الزامي است. *برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامی است. *پرينت انگلیسی حساب جاري 6 ماه اخير با گردش کار بالا با مهر و امضاء (توسط بانک) *ترجمه انگلیسی سند مالکيت به نام مسافر (تمام صفحات ) *با توجه به شرایط اخذ ویزای هر کشور، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما مدارک دیگری نیز درخواست نماید. * ارائه ضمانت بازگشت الزامی است.
درخواست