اطلاعات ویزا - کانادا

نوع ویزا : توریستی
زمان تحویل : 21 روز
مدت اعتبار : 30 روز
مدارک :  
كانادا متقاضيان رواديد فرصت مطالعاتي كانادا: قسمت رواديد روزهاي يكشنبه الي چهارشنبه از ساعت 30/8 الي 30/11 صبح فرم‌هاي تقاضانامه رواديد فرصت مطالعاتي را پذيرفته و براي مصاحبه حضوري تعيين وقت مي كند. ضمناً اين حق براي سفارت محفوظ است كه در مواقع به خصوص از دريافت فرم‌هاي درخواست رواديد يك بار ورود براي هر نفر 60 دلار كانادا يا 120 دلار آمريكا يا 90000 ريال مي‌باشد. چنانچه فرزند يا فرزندان بالاي 7 سال يا همسر به عنوان دانش‌آموز يا دانشجو قصد ادامه تحصيل در كشور كانادا را دارند موظفند به پرداخت هزينه رواديد دانشجويي مي‌باشند. در غير اين صورت همراهان مكلف به پرداخت هزينه رواديد ديدار موقت هستند. مبلغ فوق به منظور تشكيل پرونده دريافت مي‌گردد و در صورت عدم موافقت با رواديد، براي تعيين وقت مصاحبه الزامي است ضمنا شخص ديگري هم مي‌تواند براي تشكيل پرونده مراجعه نمايد (فرم صورتي رنگ) تكميل شده درخواست رواديد فرصت مطالعاتي (فرم از گيشه قسمت رواديد دريافت مي‌شود)- گذرنامه معتبر يا حداقل يك سال اعتباري براي تمام خانواده- فتوكپي پاسپورت از صفحات 1 الي 6- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عكس براي هر نفر- اصل پذيرش از كانادا بديهي است ارايه مدارك فوق ضمانت رواديد نمي‌باشد. داشتن پيشنهاد شغلي (Joopofeer) از كانادا براي اكثر موارد ملزم به ارايه تاييديه اداره توسعه منابع انساني كانادا (HumanResources Devel Opmentcanada) است. افرادي كه قصد گذراندن فرصت مطالعاتي در كانادا را به مدت بيش از 6 ماه دارند مي‌بايست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از زمان تعيين شده فرصت مطالعاتي اقدام نمايند. چنانچه با هزينه شخصي خود براي گذراندن فرصت مطالعاتي عازم كشور كانادا مي‌باشند، ارايه مداركي كه نشان دهنده توان مالي شما مبني بر پرداخت هزينه دوران فرصت مطالعاتي و مخارج زندگي شما در كانادا باشد، در زمان تحويل مدارك الزامي است. حضور متقاضي در زمان مصاحبه الزامي است. چنانچه مامور به انجام فرصت مطالعاتي از طرف دولت ايران مي‌باشد ارايه مدارك زير الزامي است، ضمانت‌نامه مالي از طرف وزارتخانه مربوطه- معرفي‌نامه از وزارت امور خارجه. چنانچه هزينه دوره فرصت مطالعاتي متقاضي از طرف دولت كانادا تامين مي‌شود ارايه ضمانت مالي از طرف محل مورد نظر در كانادا مورد نياز است. توجه: در صورت قبولي رواديد فرصت مطالعاتي بيش از 6 ماه، انجام آزمايشات پزشكي الزامي است. در صورت صلاحديد سفارت در بعضي موارد كمتر از 6 ماه نيز انجام آزمايشات پزشكي الزامي مي‌باشد. قابل توجه متقاضيان رواديد ديدار موقت كانادا توجه: حداقل زمان رسيدگي به پرونده متقاضي 21 روز است، هزينه درخواست رواديد براي يك بار ورود براي هر نفر 75 دلار كانادا يا 55 دلار آمريكا يا 420000 ريال و هزينه درخواست رواديد چند بار ورود براي هر نفر 150 دلار كانادا يا 110 دلار آمريكا يا 840000 ريال مي‌باشد. مبلغ فوق به منظور تشكيل پرونده دريافت مي‌گردد و در صورت عدم موافقت با رواديد مسترد نخواهد شد. ارايه مدارك زير براي تشكيل پرونده الزامي است (ضمناً شخص ديگري هم مي‌تواند براي تشكيل پرونده مراجعه نمايد.) فرم تكميل شده درخواست رواديد ديدار (فرم از گيشه قسمت رواديد دريافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار- فتوكپي صفحات پاسپورت از صفحه 1 الي 6- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه- دو قطعه عكس جديد- ارايه فتوكپي جديدترين برگ پرداخت شده ماليات شخص دعوت كننده (برگه Nottice of Assessment)- مداركي كه نشان دهنده موقعيت مالي متقاضي باشد. اگر شما مايل به ديدار فرزند يا فرزندان يا اقوام خود در كانادا هستيد ارايه فتوكپي ويزاي اقامت (IMM 10000) و يا فتوكپي كارت تابعيت آنها كه حاوي تاريخ تولد شخص دعوت كننده باشد- فتوكپي پروانه كار يا مدارك اثبات اشغال به كار. بديهي است ارايه مدارك فوق ضمانت ويزا نمي‌باشد. لطفاً در صورت داشتن مدارك زير آنها را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشيد: ارايه هر نوع اسناد مالكيت- ارايه دعوت نامه در صورت تمايل- گذرنامه‌هاي قبلي شما كه سفرهاي اخير خارج از كشور باشد. ويزاي تجاري: اگر به منظور سفر تجاري عازم كانادا مي‌باشيد ارايه دعوتنامه از يك شركت كانادايي و چنانچه از طرف كارفرماي خود مامور به سفر باشيد ارايه نامه‌اي از كارفرما با ذكر دلايل سفر، مداركي كه نشان دهنده موقعيت مالي و تجاري شما باشد و نيز فتوكپي پروانه كار يا مدارك اثبات اشتغال به كار در زمان تحويل مدارك مورد نياز است. لطفاً اسناد مالكيت و گذرنامه‌هاي قبلي شما كه نشانگر سفرهاي اخير شما باشد را در صورت موجود بودن زمان مصاحبه همراه داشته باشيد. قابل توجه متقاضيان رواديد دانشجويي كانادا هزينه درخواست رواديد يك بار ورود براي هر نفر 125 دلار كانادا يا 85 دلار آمريكا، يا 70000 ريال مي‌باشد و نيز براي همراهان، فرزند يا فرزندان زير 7 سال و همسر 75 دلار كانادا يا 55 دلار آمريكا يا 420000 ريال مي‌باشد. چنانچه فرزند يا فرزندان بالاي 7 سال يا همسر به عنوان دانش‌آموز يا دانشجو قصد ادامه تحصيل را در كشور كانادا دارند، موظف به پرداخت هزينه رواديد دانشجويي مي‌باشند. در غير اين صورت همراهان مكلف به پرداخت هزينه رواديد ديدار موقت هستند ارايه مدارك زير براي تشكيل پرونده الزامي است. فرم تكميل شده درخواست رواديد دانشجويي (فرم از گيشه قسمت رواديد دريافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل يك سال اعتبار براي تمام افراد خانواده- فتوكپي پاسپورت از صفحات 1 الي 6- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عكس براي هر نفر- اصل پذيرش غير مشروط UNCOND ITIONAL ACCEPTANCEو از يكي از دانشگاههاي كانادا، بديهي است ارايه مدارك فوق ضمانت ويزا نمي‌باشد. افرادي كه قصد ادامه تحصيل در كانادا را به مدت بيش از 6 ماه دارند مي‌بايست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از شروع زمان تحصيل براي رواديد دانشجويي اقدام فرمايند. متقاضياني كه براي ادامه تحصيل عازم يكي از دانشگاههاي استان كبك هستند مي‌بايست شخصاً مبادرت به درخواست CAQاز دانشگاه مربوطه نمايند. لازم به يادآوري است كه درخواست اين برگه براي همراهاني كه قصد ادامه تحصيل در يكي از دانشگاههاي استان كبك را دارند نيز الزامي است. سفارت كانادا در تهران فرم مهاجرت ندارد. به منظور درخواست مهاجرت به كانادا متقاضي بايد درخواست كتبي خود را به زبان انگليسي يا فرانسه همراه با يك عدد پاكت كه آدرس متقاضي به فارسي روي آن نوشته شده است را در پاكت ديگري به منظور ارسال به سفارت كانادا دمشق، سوريه به گيشه اطلاعات تحويل يا به داخل صندوق سفارت انداخته شود. هيچ فرم خاصي براي درخواست مهاجرت وجود ندارد. لذا بايد مراجعه به افرادي كه در اطراف سفارت پيشنهاد فروش فرم درخواست يا فروش فرم اوليه و يا موارد مشابه را مي‌نمايند جدا پرهيز كنيد. توجه: دانستن زبان انگليسي يا فرانسه براي متقاضي الزامي است.
درخواست