خدمات بلیط خارجی

مبدا
مقصد
روز
ایرلاین
نوع پرواز
ساعت
قیمت
آلمان
فرانسه
پنجشنبه
airline
first class
15 : 10
9000000
اسپانیا
ژاپن
سه شنبه
airline
first class
5 : 8
1800000
ایران
ایتالیا
شنبه
هما لاین
فرست
1 : 4
12000000